لیست قیمت پاور

POWER Coolermaster 350w 375 3xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2) Coolermaster MWE450 475 6xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2) Coolermaster V850 1790 9xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2) Green 330 A-SP+ 380 3xSATA-2xIDE Green 380 A-EU+ 418 4xSATA-3xIDE Green 430 A-ES 463 4xSATA-4xIDE-1xPCI.E(6+2) Green 530 A-ES 521 4xSATA-4xIDE-2xPCI.E(6+2) Green 600 B-HP+ 842 6xSATA-4xIDE-1xPCI.E(6+2) Green 700 … ادامه مطلب

لیست قیمت تجهیزات اداری

SCANER Canon lide120 1095 A4-2400×4800 Canon lide220 1195 A4-4800×4800 پرینتر تک کاره لیزری سیاه وسفید HP M12W 1480 A4-600×600-8m-18ppm-wifi HP M402N 2990 A4-1200×1200-128m-40ppm-Lan HP M402DNE 3640 A4-1200×1200-256m-38ppm-Lan-Dup HP P2035 2980 A4-600×600-16m-30ppm-Parallel Canon 6030 1410 A4-600×600-32m-18ppm-USB2-یکشم Canon 6230DW A4-600×600-64m-25ppm-Lan-wifi-Dup پرینتر سه … ادامه مطلب