Press "Enter" to skip to content

لیست قیمت لپ تاپ

ModelPriceCPURAMHDDGraphic
ASUS
X541 NA۳,۴۶۵N3350 1.1/2M۴ D3۵۰۰ GIntel HD Graphic
X540 NA۳,۵۲۵N3350 1.1/2M۴ D3۵۰۰ GIntel HD Graphic
X541 UA۵,۲۹۵i3 2.4/7100U۴ D4۱ TBIntel HD Graphic
X540 UB۶,۱۵۵i3 2.3/7020U۴ D4۱ TBMX110 GF 2G
R542 BP۶,۴۷۵A9 2.9/9420۸ D4۱ TBR5 M420 2G
R556 QG۶,۸۸۵A12 2.7/ 9720P۸ D4۱ TBRadeon R8 M435 2G
A540 UP۷,۸۹۵i5 1.6/8250U۸ D4۱ TBR5 M420 2G
K540 UB۷,۹۳۵i5 1.6/8250U۸ D4۱ TBMX110 GF 2G
K540 UB۷,۹۸۵i5 1.6/8250U۸ D4۱ TBMX110 GF 2G
K542 UF۸,۶۹۵i5 1.6/8250U۸ D4۱ TBMX130 GF 2G D5
X540 UB۸,۸۹۵i7 1.8/8550U۸ D4۱ TBMX110 GF 2G
K550 IK۸,۹۲۵AMD 2.8/ FX9830P۱۲ D4۱ TBRadeon RX560 4G D5
K540 UB۹,۴۲۵i7 1.8/8550U۱۲ D4۱ TBMX110 GF 2G
R542 URi5 1.6/8250U۱۲ D4۱ TBGT930MX GF 4G
K542 UFi7 1.8/8550U۸ D4۱ TBMX130 GF 2G D5
K542 UFi7 1.8/8550U۱۲ D4۱ TBMX130 GF 2G D5
R542 URi7 1.8/8550U۱۲ D4۱ TBGT930MX GF 4G
K570UD۱۳,۳۹۵i7 1.8/8550U۱۲ D4۱TBGTX1050 GF 4G D5
FX504GE۱۵,۴۹۵i7 2.2/8750H۸ D4۱ TBGTX1050TI GF 4G D5
FX504GD۱۶,۳۷۵i7 2.2/8750H۱۶ D4۱ TBGTX1050 GF 4G D5
GL503 VD۱۶,۴۵۵i7 2.8/7700HQ۸ D4۱T+128ssdGTX1050 GF 4G D5
FX504GD۱۶,۵۵۵i7 2.2/8750H۱۲ D4۱T+128ssdGTX1050 GF 4G D5
FX504GD۱۶,۷۹۵i7 2.2/8750H۱۶ D4۱T+128ssdGTX1050 GF 4G D5
N580GD۱۸,۳۹۰i7 2.2/8750H۸ D4۱ TBGTX1050 GF 4G D5
UX310 UF۱۴,۱۹۵i7 1.8/8550U۱۲ D4۱T+256ssdMX130 GF 2G D5
E203 NAH۳,۲۲۵N3350 1.1/2M۴ D3۵۰۰ GIntel HD Graphic
LENOVO
IP 130۳,۲۴۵E2-9000 1.8/1M۴ D4۵۰۰ GShare
IP 330۳,۲۶۵N4000 1.1/4M۴ D4۵۰۰ GIntel HD Graphic
IP 330۳,۴۹۵N4000 1.1/4M۴ D4۱ TBIntel HD Graphic
IP 330۴,۱۲۵N4000 1.1/4M۴ D4۱ TBR5 M430 2G
IP 320N4200 1.1/2M۴ D3۱ TBR5 M430 2G
IP 130۴,۴۹۵i3 2.0/6006U۴ D4۱ TBIntel HD Graphic
IP 330۴,۷۴۵N5000 1.1/4M۴ D4۱ TBR5 M430 2G
IP 330۴,۷۹۵i3 2.3/7020U۴ D4۱ TBIntel HD Graphic
IP 330Ryzen3 2.5/2200U۴ D4۱ TBRadeon Vega 3 2G
IP 130i3 2.3/7020U۴ D4۱ TBMX110 GF 2G
IP 330۵,۸۳۵i3 2.2/8130U۴ D4۱ TBR5 M430 2G
IP 130۶,۶۶۵i5 1.6/8250U۴ D4۱ TBMX110 GF 2G
IP 330۶,۷۹۵Ryzen5 2.0/2500U۸ D4۱ TBRadeon Vega 8 2G
IP 320۶,۸۹۵i5 1.6/8250U۴ D4۱ TBMX150 GF 2G D5
IP 330۶,۹۸۵i5 1.6/8250U۴ D4۱ TBMX150 GF 2G D5
IP 330۷,۴۲۵i5 1.6/8250U۸ D4۱ TBMX150 GF 2G D5
IP 330۸,۵۷۵i7 1.8/8550U۸ D4۱ TBMX150 GF 2G D5
IP 330۸,۶۷۵i7 1.8/8550U۸ D4۱ TBMX150 GF 2G D5
IP 520۸,۷۶۵i5 1.6/8250U۸ D4۱ TBMX150 GF 4G D5
IP 520۱۱,۰۵۵i7 1.8/8550U۸ D4۱ TBMX150 GF 4G D5
IP 330۱۱,۷۸۵i7 1.8/8550U۱۶ D4۲ TBMX150 GF 4G D5
Y 7000i7 2.2/8750H۱۶ D4۱T+256ssdGTX1060 GF 6G D5

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *