لیست قیمت لپ تاپ

ModelPriceCPURAMHDDGraphic
ASUS
X541 NA3,465N3350 1.1/2M4 D3500 GIntel HD Graphic
X540 NA3,525N3350 1.1/2M4 D3500 GIntel HD Graphic
X541 UA5,295i3 2.4/7100U4 D41 TBIntel HD Graphic
X540 UB6,155i3 2.3/7020U4 D41 TBMX110 GF 2G
R542 BP6,475A9 2.9/94208 D41 TBR5 M420 2G
R556 QG6,885A12 2.7/ 9720P8 D41 TBRadeon R8 M435 2G
A540 UP7,895i5 1.6/8250U8 D41 TBR5 M420 2G
K540 UB7,935i5 1.6/8250U8 D41 TBMX110 GF 2G
K540 UB7,985i5 1.6/8250U8 D41 TBMX110 GF 2G
K542 UF8,695i5 1.6/8250U8 D41 TBMX130 GF 2G D5
X540 UB8,895i7 1.8/8550U8 D41 TBMX110 GF 2G
K550 IK8,925AMD 2.8/ FX9830P12 D41 TBRadeon RX560 4G D5
K540 UB9,425i7 1.8/8550U12 D41 TBMX110 GF 2G
R542 URi5 1.6/8250U12 D41 TBGT930MX GF 4G
K542 UFi7 1.8/8550U8 D41 TBMX130 GF 2G D5
K542 UFi7 1.8/8550U12 D41 TBMX130 GF 2G D5
R542 URi7 1.8/8550U12 D41 TBGT930MX GF 4G
K570UD13,395i7 1.8/8550U12 D41TBGTX1050 GF 4G D5
FX504GE15,495i7 2.2/8750H8 D41 TBGTX1050TI GF 4G D5
FX504GD16,375i7 2.2/8750H16 D41 TBGTX1050 GF 4G D5
GL503 VD16,455i7 2.8/7700HQ8 D41T+128ssdGTX1050 GF 4G D5
FX504GD16,555i7 2.2/8750H12 D41T+128ssdGTX1050 GF 4G D5
FX504GD16,795i7 2.2/8750H16 D41T+128ssdGTX1050 GF 4G D5
N580GD18,390i7 2.2/8750H8 D41 TBGTX1050 GF 4G D5
UX310 UF14,195i7 1.8/8550U12 D41T+256ssdMX130 GF 2G D5
E203 NAH3,225N3350 1.1/2M4 D3500 GIntel HD Graphic
LENOVO
IP 1303,245E2-9000 1.8/1M4 D4500 GShare
IP 3303,265N4000 1.1/4M4 D4500 GIntel HD Graphic
IP 3303,495N4000 1.1/4M4 D41 TBIntel HD Graphic
IP 3304,125N4000 1.1/4M4 D41 TBR5 M430 2G
IP 320N4200 1.1/2M4 D31 TBR5 M430 2G
IP 1304,495i3 2.0/6006U4 D41 TBIntel HD Graphic
IP 3304,745N5000 1.1/4M4 D41 TBR5 M430 2G
IP 3304,795i3 2.3/7020U4 D41 TBIntel HD Graphic
IP 330Ryzen3 2.5/2200U4 D41 TBRadeon Vega 3 2G
IP 130i3 2.3/7020U4 D41 TBMX110 GF 2G
IP 3305,835i3 2.2/8130U4 D41 TBR5 M430 2G
IP 1306,665i5 1.6/8250U4 D41 TBMX110 GF 2G
IP 3306,795Ryzen5 2.0/2500U8 D41 TBRadeon Vega 8 2G
IP 3206,895i5 1.6/8250U4 D41 TBMX150 GF 2G D5
IP 3306,985i5 1.6/8250U4 D41 TBMX150 GF 2G D5
IP 3307,425i5 1.6/8250U8 D41 TBMX150 GF 2G D5
IP 3308,575i7 1.8/8550U8 D41 TBMX150 GF 2G D5
IP 3308,675i7 1.8/8550U8 D41 TBMX150 GF 2G D5
IP 5208,765i5 1.6/8250U8 D41 TBMX150 GF 4G D5
IP 52011,055i7 1.8/8550U8 D41 TBMX150 GF 4G D5
IP 33011,785i7 1.8/8550U16 D42 TBMX150 GF 4G D5
Y 7000i7 2.2/8750H16 D41T+256ssdGTX1060 GF 6G D5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *