لیست قیمت کیس

CASE
NEXT, SADATA105408x380x176mm-415x420x180mm
Green AVA149495x380x195mm-1x120mmFan
Green Hiwa192465x405x195mm-1x120mmFan
Green Oraman237450x430x195mm-1x120mmFan
Green Pars291470x420x180mm-1x120mmFan
Green Magnum Evo347525x485x200mm-1x120mmFan
Green X2 Jaguar474520x500x220mm-3x120mmFan
Green Z3 Crystal612495x450x210mm-3x120mmFan
Green Z2 Honor541505x480x200mm-1x120mmFan
Green Z4661505x470x235mm-5x120mmFan
Green X3 Viper825540x525x225mm-3×120،1x220mmFan
Green Revolution1490558x557x257mm-4x120mmFan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *