۲۳/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت کیس

لیست قیمت کیس

NEXT, SADATA۱۰۹۴۰۸x380x176mm-415x420x180mm
Green AVA۱۵۹۴۲۵x380x195mm-1x120mmFan
Green Hiwa۱۹۸۴۶۵x405x195mm-1x120mmFan
Green Oraman Plus۲۵۵۴۵۰x430x195mm-1x120mmFan
Green Pars Plus۳۱۵۴۷۰x420x180mm-1x120mmFan
Green Magnum Evo۳۵۹۵۲۵x485x200mm-1x120mmFan
Green X2 Jaguar۴۶۲۵۲۰x500x220mm-3x120mmFan
Green Striker۵۵۹۵۲۵x485x200mm-3x120mmFan
Green Z3 Crystal۵۹۹۴۹۵x450x210mm-3x120mmFan
Green Z2 Honor۵۳۰۵۰۵x480x200mm-1x120mmFan
Green Z4۵۰۵x470x235mm-5x120mmFan
Green X3+ Viper۸۰۹۵۴۰x525x225mm-3×120،۱x220mmFan
Green Revolution۱۳۸۹۵۵۸x557x257mm-4x120mmFan
کلمات کلیدی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest