لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 3503983xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2)
Coolermaster MWE4504956xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2)
Coolermaster V85018709xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2)
Green 330A-HED3693xSATA-2xIDE
Green 380A-HED4264xSATA-3xIDE
Green 430A-ESD4604xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2)
Green 600 B-HP+8406xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2)
Green 700 B-HP+9408xSATA-3xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 650 B-OCPT111012xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 750 B-OCPT134012xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 850 B-OCPT153712xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2)
Green 1050 B-OCDG200512xSATA-8xIDE-8xPCI.E(6+2)
DeepCool DA7007505xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
TSCO TP5701794xSATA-1xIDE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *