Press "Enter" to skip to content

لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 350۳۹۸۳xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2)
Coolermaster MWE450۴۹۵۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2)
Coolermaster V850۱۸۷۰۹xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2)
Green 330A-HED۳۸۵۳xSATA-2xIDE
Green 380A-HED۴۵۵۴xSATA-3xIDE
Green 430A-ESD۴۸۰۴xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2)
Green 600 B-HP+۸۴۰۶xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2)
Green 700 B-HP+۹۴۰۸xSATA-3xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 650 B-OCPT۱۱۱۰۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 750 B-OCPT۱۳۳۰۱۲xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 850 B-OCPT۱۵۳۷۱۲xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2)
Green 1050 B-OCDG۲۰۲۰۱۲xSATA-8xIDE-8xPCI.E(6+2)
DeepCool DA700۷۵۰۵xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
TSCO TP570۱۷۹

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *