لیست قیمت پاور

Coolermaster Elite V3 3504053xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2)
Coolermaster MWE4504896xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2)
Coolermaster V85017859xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2)
Green 330A-HED3853xSATA-2xIDE
Green 380A-HED4304xSATA-3xIDE
Green 430A-ESD4754xSATA-3xIDE-1xPCI.E
Green 530 A-ESD6xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2)
Green 600 B-HP+8406xSATA-3xIDE-2xPCI.E
Green 700 B-HP+9408xSATA-3xIDE-4xPCI.E
Green 650 B-OCPT1120
12xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 750 B-OCPT1330
12xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 850 B-OCPT1579
12xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2)
Green 1050 B-OCDG2020
12xSATA-8xIDE-8xPCI.E(6+2)
DeepCool DA7007505xSATA-4xIDE-4xPCI.E
ASUS Big Fan952xSATA-3xIDE
ASUS Small Fan862xSATA-3xIDE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *