لیست قیمت پاور

POWER
Coolermaster 350w3753xSATA-3xIDE-1xPCI.E(6+2)
Coolermaster MWE4504756xSATA-3xIDE-2xPCI.E(6+2)
Coolermaster V85017909xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2)
Green 330 A-SP+3803xSATA-2xIDE
Green 380 A-EU+4184xSATA-3xIDE
Green 430 A-ES4634xSATA-4xIDE-1xPCI.E(6+2)
Green 530 A-ES5214xSATA-4xIDE-2xPCI.E(6+2)
Green 600 B-HP+8426xSATA-4xIDE-1xPCI.E(6+2)
Green 700 B-HP+9388xSATA-4xIDE-2xPCI.E(6+2)
Green 650 B-OCPT1128
12xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 750 B-OCPT1330
12xSATA-4xIDE-4xPCI.E(6+2)
Green 850 B-OCPT1579
12xSATA-4xIDE-6xPCI.E(6+2)
Green 1050 B-OCDG2020
12xSATA-8xIDE-8xPCI.E(6+2)
DeepCool DA7007505xSATA-3xIDE-4xPCI.E(6+2)
ASUS Big Fan952xSATA-2xIDE
ASUS Small Fan863xSATA-2xIDE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *