لیست قیمت هارد

Hdd Internal 3.5″
Seagate 64Mb 1Tb
Seagate 64Mb 2Tb660
Seagate 64Mb 3Tb
Seagate 64Mb 4Tb1,260
Seagate Skyhawk 1Tb630
Seagate Skyhawk 2Tb
Seagate Skyhawk 3Tb
Seagate Skyhawk 4Tb1,450
Toshiba 7200 1Tb550
Toshiba 7200 2Tb
Toshiba 5400 500G
Wd Black 1Tb1,220
Wd Black 2Tb
Wd Black 3Tb
Wd Black 4Tb30,000
Wd Blue 1Tb545
Wd Blue 2Tb670
Wd Blue 3Tb
Wd Blue 4Tb1,265
Wd Blue 6Tb
Wd Purple 10Tb
Wd Purple 1Tb560
Wd Purple 2Tb765
Wd Purple 3Tb
Wd Purple 4Tb1,420
Wd Purple 6Tb2,230
Wd Red 1Tb815
Wd Red 2Tb
Wd Red 6Tb
Ssd
Adata Su655 120G270
Adata Su630 240G475
Adata Su650 480G
Adata Su700 240G
Adata Su800 128G405
Adata Su800 256G625
Adata Su800 512G
Apacer As350 120G300
Apacer As350 240G530
Geil A3 240G
Geil R3 120G
Geil R3 240G
Kingstone A400 240G450
Kingstone A400 120G290
Kingstone Uv 400 120G295
Kingstone Uv 400 240G460
Liteon Mu3 120G
Liteon Mu3 240G475
Pioneer Ssd 120G
Plextor M8 Peg 1T
Plextor M8 Peg 256G
Plextor M8 Peg 512G
Plextor S2G 128G
Plextor S2G 256G
Samsung Evo850 1T
Samsung Evo850 250G
Samsung Evo850 500G
Samsung Evo860 250G645
Samsung Evo860 500G1,050
Samsung QVO 1t1,700
Samsung Evo970 250G1,200
Samsung Evo970 500G1,810
Samsung Pro860 256G
Samsung Pro860 512G
Sp A55 128G
Sp A55 256G578
Sp S55 120G320
Sp S55 240G550
Westren Green 120G265
Westren Green 240G440
Hdd External
ADATA HD 725 1Tb810
ADATA HD 725 2Tb
ADATA HD 710 Pro 4Tb
ADATA HD 700 2Tb1,285
ADATA HD 700 1Tb770
ADATA HD 330 4TB
Seagate Backup 1Tb580
Seagate Backup 2Tb880
Seagate Backup 4Tb
Sp A65 1Tb
Sp A65 2Tb
Sp A80 1Tb
Sp A80 2Tb
Sp A85 1Tb
Sp A85 2Tb1,320
Toshiba External 2Tb930
Westren My Book 4Tb1,670
Westren My Book 3Tb
Westren Element 1Tb550
Westren Element 2Tb850
Westren Premium 1Tb560
Westren Premium 2Tb860
Westren Premium 3Tb
Westren Premium 4Tb1,510

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *