۲۳/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت هارد

لیست قیمت هارد

EXTERNAL
۱TB Toshiba Advance۲.۵″-USB3-Backup & Password
۳TB Toshiba Basics۱۱۵۰۲.۵″-USB3
۱TB WD Element۵۲۵۲.۵″-USB3
۱TB WD my passport۵۳۵۲.۵″-USB3-Backup & Password
۲TB WD Element۸۲۵۲.۵″-USB3
۲TB WD my passport۸۳۰۲.۵″-USB3-Backup & Password
۴TB WD my passport۱۴۵۰۲.۵″-USB3-Backup & Password
۱TB ADATA HD700۷۲۸۲.۵″-USB3.1
۱TB ADATA HD710 Pro۷۴۸۲.۵″-USB3.1
۱TB ADATA HD710M Pro۷۴۸۲.۵″-USB3.1
۱TB ADATA HD720۷۶۸۲.۵″-USB3.1
۱TB ADATA HD725۷۶۸۲.۵″-USB3.1
۲TB ADATA HV620S۲.۵″-USB3.1
۲TB ADATA HD700۲.۵″-USB3.1
۲TB ADATA HD710 Pro۲.۵″-USB3.1
۲TB ADATA HD710M Pro۱۱۰۰۲.۵″-USB3.1
۲TB ADATA HD720۱۱۲۰۲.۵″-USB3.1
۲TB ADATA HD725۱۱۲۰۲.۵″-USB3.1
۲TB ADATA HD830۲.۵″-USB3.1
۴TB ADATA HD710 Pro۱۸۷۰۲.۵″-USB3.1
۴TB ADATA HD830۲.۵″-USB3.1
۵TB ADATA HD710 Pro۲۶۰۰۲.۵″-USB3.1
۵TB ADATA HD830۲.۵″-USB3.1
۴TB WD my book۳.۵″-USB3-Adaptor-Backup & password
۶TB WD my book۳.۵″-USB3-Adaptor-Backup & password
INTERNAL
۱TB Toshiba P300۴۹۹۳.۵”-۶۴M-7200rpm
۴TB Toshiba S300۱۳۳۰۳.۵”-۱۲۸M-5400rpm
۱TB WD Blue۵۲۰۳.۵”-۶۴M-7200rpm
۲TB WD Blue۶۵۰۳.۵”-۶۴M-5400rpm
۱TB WD Purple۵۴۰۳.۵”-۶۴M-5400rpm
۲TB WD Purple۷۳۴۳.۵”-۶۴M-5400rpm
۳TB WD Purple۳.۵”-۶۴M-5400rpm
۴TB WD Purple۱۳۵۰۳.۵”-۶۴M-5400rpm
۶TB WD Purple۲۰۸۰۳.۵”-۶۴M-5400rpm
۱TB WD Red۷۰۹۳.۵”-۶۴M-5400rpm
۱TB WD Black۱۱۵۵۳.۵”-۶۴M-7200rpm
۲TB WD Black۳.۵”-۶۴M-7200rpm
۵۰۰ WD Blue۴۷۵۲.۵”-۱۶M-5400rpm
۱TB WD Blue۵۸۹۲.۵”-۱۲۸M-5400rpm
SSD
۱۲۰ WD GREEN۲۷۹۲.۵”-R:545MB/s
۲۴۰ WD GREEN۴۵۹۲.۵”-R:545MB/s
۱۲۰ WD BLUE M.2 2280۳۴۰
۲۵۰ WD BLUE M.2 2280۷۱۰M.2 2280 -R:550-WR:525MB/s
۴۸۰ WD GREEN M.2 2280۹۴۹M.2 2280 -R:545MB/s
۱۲۰ ADATA SU650۲۸۵۲.۵”-R:520-WR:450MB/s
۱۲۰ ADATA SU655۲۹۵۲.۵”-R:520-WR:450MB/s
۱۲۸ ADATA SU800۳۴۰۲.۵”-R:560-WR:520MB/s
۲۴۰ ADATA SU630۴۵۰۲.۵”-R:520-WR:450MB/s
۲۴۰ ADATA SU650۴۷۰۲.۵”-R:520-WR:450MB/s
۲۴۰ ADATA SU655۴۹۵۲.۵”-R:520-WR:450MB/s
۲۵۶ ADATA SU800۶۲۰۲.۵”-R:560-WR:520MB/s
۴۸۰ ADATA SU650۸۰۰۲.۵”-R:520-WR:450MB/s
۱۲۰ Kingston A400۲۸۰۲.۵”-R:500-WR:320MB/s
۲۴۰ Kingston A400۲.۵”-R:500-WR:350MB/s
۲۴۰ Liteon MU3۴۶۵۲.۵”-R:560-WR:500MB/s
۲۵۶ Transcend 230S۵۴۵۲.۵”-R:560-WR:520MB/s
کلمات کلیدی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest