لیست قیمت مادربرد

Mb Gigabyte
B250-Hd3
B250-Hd3P
B250-Mhd3
B360-Hd3
H110-Ms2Ph
H110-Ms2Pt975
H110-Ms2Pv
H170-Hd3P
H370-Hd3
H81-Ms2Ph
H81-Ms2Pt
H81-Ms2Pv
P110-D31,030
P81-D3
P85-D3
X299-Aorus Gaming33,800
X299-Aorus Gaming7
X299-Ud43,200
X370-Aorus Gaming5
X370-Aorus Gamingk7
X99-Soc Champion
Z270-Aorus Gaming K7
Z270-Gaming32,160
Z270-Hd31,780
Z390-Aorus Ultra
Z390 AORUS GamingX4,500
Z390 UD3,400
Z390 AORUS XTREEM9,800
Mb Asus
Z370-Tuf3,280
Z370-Tuf pro3,300
B85-Plus
B85-Trooper
H110M-C
H110-Mc p/s955
H110-Plus962
H370-A2,010
H270-Pro1,460
H310-Me
H310-Mc1,175
H310-Plus1,385
H370-Plus
H370-F STRIX
B360-PLUS1,715
B360-Ma1,465
B360-Mk1,310
H61820
H81-M Plus
B250-plus1,185
H310-MA1,155
H310-MK1,050
H310-Md1,135
Prime B250 Pro1,290
Prime B250-Ma1,055
Prime B250-Mc1,070
Prime B250-MK895
Prime Z270-A2,610
Prime Z270-P1,600
Prime Z370-A II2,860
Prime Z370-P II2,390
Prime Z390-A
Prime Z390-P

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *