لیست قیمت مادربرد

مادربرد گیگابایت

Z370-HD33280intel 1151-4xD4-USB3.1
Z270P-D31850intel 1151-4xD4-USB3.1
P110-D31190intel 1151-2xD4-USB3
H110M-S2PH1035intel 1151-2xD4-USB3
H110M-S2PT1025intel 11581-2xD4-USB3
مادربرد ایسوس

PRIME H310M-C1350intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-ER2.01260intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-AR2.01190intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-D1210intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-K1175intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-A1180 
PRIME B250M-K1020intel 1151-2xD4-USB3.1
H110-PLUS1050Intel 1151-2xD4-USB3.1
H110M-K920intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME B450M-A1590AMD AM4-4xDDR4-USB3.1
PRIME B450M-K1510AMD AM4-2xDDR4-USB3.1
PRIME B350M-A1440AMD AM4-4xDDR4-USB3.1
PRIME A320M-E1150AMD AM4-2xDDR4-USB3.1
PRIME A320M-CR2.01090AMD AM4-2xDDR4-USB3.1
PRIME A320M-A1120AMD AM4-4xDDR4-USB3.1
PRIME A320M-K1060AMD AM4-2xDDR4-USB3.1
H110M PRO-VHL985intel 1151-2xD4-USB3.1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *