لیست قیمت مادربرد

مادربرد گیگابایت

Z270P-D31850intel 1151-4xD4-USB3.1
P110-D31190intel 1151-2xD4-USB3
H110M-S2PH1035intel 1151-2xD4-USB3
H110M-S2PT1025intel 11581-2xD4-USB3
مادربرد ایسوس

PRIME H370-A2280intel 1151-4xD4-USB3.1
PRIME H310-PLUS intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-C1450intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-ER2.01260intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-AR2.01190intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-D1185intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME H310M-K1175intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME B250M-K1020intel 1151-2xD4-USB3.1
H110-PLUS1050Intel 1151-2xD4-USB3.1
H110M-K939intel 1151-2xD4-USB3.1
PRIME B450M-A1670AMD AM4-4xDDR4-USB3.1
PRIME B450M-K1595AMD AM4-2xDDR4-USB3.1
PRIME B350M-A1560AMD AM4-4xDDR4-USB3.1
PRIME A320M-E1380AMD AM4-2xDDR4-USB3.1
PRIME A320M-CR2.01280AMD AM4-2xDDR4-USB3.1
PRIME A320M-A1260AMD AM4-4xDDR4-USB3.1
PRIME A320M-K1248AMD AM4-2xDDR4-USB3.1
H110M PRO-VHL985intel 1151-2xD4-USB3.1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *