۱۸/۰۴/۱۳۹۸ لیست قیمت لپ تاپ

لیست قیمت لپ تاپ

لپ تاپ ASUS

FX Series
FX504GD
i7(8750)/16/ 1+256/4
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
FX504GD
i7(8750)/12/ 1+128/4
۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
ROG Series
GL503VM
(۲۷۹)
i7/24/2+256/6
rمشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
N Series
N580VD
(FI391)
i7/16/2+256/4
۴K
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰گلد۲سال
یکپارچه
ایسوس
ZenBook
UX430UN
i7/8/512/2
۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰آبی۲سال
یکپارچه
ایسوس
UX430UN
i5/8/512/2
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰خاکستری
آبی
۲سال
یکپارچه
ایسوس
UX410UF
i5/8/1+128/2
۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
UX331UN
i7/16/512/2
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰آبی۲سال
یکپارچه
ایسوس
UX310UF
i7/16/512/2
rخاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
UX310UF
i7/12/1+256/2
rآبی۲سال
یکپارچه
ایسوس
TRANSFORMER
TP510UQ
I7(8550)/12/1/2
PEN
rخاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
TP510UA
I5(8250)/12/1/ INTEL + PEN
۹۶,۰۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
R Series 15.6″
R542UN
(DM271)
I7(8550)/8/1/4
۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
R542UR
(DM284)
I7(8550)/12/1/4
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
R542UR
(DM302)
I5(8250)/12/1/4
۹۳,۸۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
R542BP
(DM053)
A9/8/1/2
۶۲,۵۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
R542BP
(DM057)
A9/8/1/2
rسفید۲سال
یکپارچه
ایسوس
R556QG
(DM243)
A12/8/1/2
۶۶,۵۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
K Series 15.6″
K570UD
(DM221)
I7(8550)/12/1/4
۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
K570UD
(DM162)
I5(8250)/8/1/4
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
(DM176)
I7(8550)/12/1/2
۹۸,۹۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
(DM177)
I7(8550)/12/1/2
۹۶,۰۰۰,۰۰۰سفید۲سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
(DM448)
I7(8550)/8/1/2
۹۲,۵۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
(DM174)
I5(8250)/12/1/2
۸۵,۳۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
K542UF
(DM173)
I5(8250)/8/1/2
۸۲,۵۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
K540UB
I7(8550)/12/1/2
۸۹,۰۰۰,۰۰۰سیلور۲سال
یکپارچه
ایسوس
K540UB
(DM1148)
I7(8550)/8/1/2
۸۴,۱۰۰,۰۰۰خاکستری۲سال
یکپارچه
ایسوس
K540UB
I5(8250)/8/1/2
۷۵,۰۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
K540UB
(GQ393)
I5(8250)/8/1/2
۷۵,۵۰۰,۰۰۰سیلور۲سال
یکپارچه
ایسوس
K540UB
(GQ393)
I5(8250)/8/1/2
۷۵,۰۰۰,۰۰۰سیلورامرتات
K540UB
(DM1146)
I3(8130)/4/1/2
۶۱,۸۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
K550IK
(DM036)
FX(9830)/16/1+128/4(RX560)
۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
K550IK
(DM035)
FX(9830)/12/1/4 (RX560)
۸۱,۵۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
X Series 15.6″
X540UB
(DM131)
i7(8550)/8/1/2
۸۶,۰۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
X540UB
(DM350)
i5(8250)/8/1/2
۷۵,۹۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
X540UB
(DM349)
i5(8250)/4/1/2
۷۳,۵۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
X540UB
(DM547)
i3(7020)/4/1/2
۵۷,۹۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
X540UA
(DM829)
i3(7020)/4/1/INT
rمشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
X541UV
(DM1408)
i5/4/1TB/2
۷۰,۰۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
X540NV
(DM038)
N4200/4/500/2
۴۹,۴۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
X540NA
(GQ018)
۳۳۵۰/۴/۱T/INT
۳۰,۵۰۰,۰۰۰مشکیامرتات
X540NA
(GQ017)
۳۳۵۰/۴/۵۰۰/INT
۳۲,۰۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
A Series
A540UP
(DM231)
i7(8550)/8/1/2
۸۶,۰۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
A540UP
(DM231)
i5(8250)/8/1/2
۷۷,۵۰۰,۰۰۰مشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
P Series
P2540NV
(GQ0040)
۴۲۰۰/۴/۵۰۰/۲
rمشکی۲سال
یکپارچه
ایسوس
E Series
E203NA
(FD013)
۳۳۵۰/۴/۵۰۰/INT
۳۰۳۰۰۰۰۰
۳۰۴۰۰۰۰۰
صورتی
سفید
۲سال
یکپارچه
ایسوس

لپ تاپ LENOVO

(Y SERIES(Gaming Laptops
Y-7000
I7/16/1+256/6
۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰مشکیمهر
امرتات
Y530
I7/16/1+256/6
۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰مشکیگرین
Y530
I7/16/1+128/6
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰مشکیامرتات
Y530
I7/16/1+128/4
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰مشکیگرین
IP530s
IP530S
i7(8550)/16/512/2
rمشکیلایف
IP530S
i7(8550)/8/256/2
rمشکیسازگار
IP530S
i5(8250)/8/256/2
۹۳,۰۰۰,۰۰۰مسیلایف
IP520
IP520
i7(8550)/8/1/4
rبرنزلایف
IP520
i5(8250)/8/1/4
۸۵,۵۰۰,۰۰۰خاکستریگرین
IP330
IP330
I7(8750)/8/1/4
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰مشکیلایف
IP330
I7(8550)/16/2/4
۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰مشکیسازگار
IP330
I7(8550)/8/1/4
۹۲,۹۰۰,۰۰۰مشکی
سیلور
سازگار
IP330
I7(8550)/8/1/2
۸۲,۵۰۰,۰۰۰مشکیامرتات
IP330
I5(8300)/8/1/4
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰مشکیلایف
IP330
I5(8250)/8/2/4
۷۹,۰۰۰,۰۰۰مشکی
سیلور
گرین
امرتات
IP330
I5(8250)/8/1/2
۷۱۹۰۰۰۰۰
۷۰۵۰۰۰۰۰
مشکی
سیلور
الماس
لایف
IP330
I5(8250)/4/1/2
۶۶,۸۰۰,۰۰۰سیلورسازگار
IP330
I3/4/1TB/2
۵۲۵۰۰۰۰۰
۵۳۳۰۰۰۰۰
سیلور
مشکی
امرتات
سازگار
IP330
I3/8/1TB/2
(Orginal Ram)
۵۷,۷۰۰,۰۰۰مشکیامرتات
IP330
I3(7020)/4/1/2
۵۰,۵۰۰,۰۰۰مشکیامرتات
IP330
I3(8130)/4/1/INTEL
۴۶,۹۰۰,۰۰۰مشکیسازگار
لایف
IP330
I3/4/1/INTEL
۴۵,۰۰۰,۰۰۰مشکیسازگار
IP330
I3/4/500/INTEL
۴۳,۵۰۰,۰۰۰مشکیالماس
IP330
N5000/4/1/2
۴۱,۲۰۰,۰۰۰مشکی
سیلور
سازگار
الماس
IP330
N5000/4/1/INTEL
۳۶,۵۰۰,۰۰۰مشکیسازگار
IP330
N4000/4/1/2
۳۹,۶۰۰,۰۰۰مشکیسازگار
IP330
N4000/4/1/INTEL
۳۱,۶۰۰,۰۰۰مشکیسازگار
IP330
N4000/4/500/INT
۳۰,۶۰۰,۰۰۰مشکی
سیلور
سازگار
IP320
IP320
i5(8250)/8/1/2
rمشکی
سیلور
سازگار
آوات
IP320
I3/4/1TB/2
سازگار دوساله
۵۵,۰۰۰,۰۰۰مشکیسازگار
IP130
IP130
I5/4/1/2
rمشکیامرتات
IP120
IP120
۳۳۵۰/۴/۵۰۰/INT
۳۱,۵۰۰,۰۰۰مشکیامرتات
V SERIES
V330
I7/8/1/2
FHD
rمشکیامرتات
V330
I5/8/1/2
FHD
۶۷,۰۰۰,۰۰۰مشکیالماس
V330
I5/4/1/2
FHD
۶۴,۵۰۰,۰۰۰مشکیirg
V130
I3/4/500/2GB
۴۵,۰۰۰,۰۰۰مشکیirg
V130
N5000/4/500/INT
۳۲,۹۰۰,۰۰۰مشکیالماس
V110
N4200/4/500/INT
rمشکیالماس
AMD SERIES
IP320
E2 9000/4/1/2
rمشکیگرین
Thinkpad SERIES
E580
I5/8/1/2
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰مشکیلایف

کلمات کلیدی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest