لیست قیمت رم

Memory Kingston
D3 2G 1600 Kvr95
D3 4G 1600 Kvr195
D4 4G 2400 Kvr265
D4 8G 2400 Kvr495
D4 8G 3000 Predator
D4 16G 3000 Pradator
Memory Geil
D3 Pristine 2G 1600
D3 Pristine 4G 1600
D3 Pristine 8G 1600
D4 Evo-X 8G 3200
D4 Forza 16G 24001,540
D4 Forza 32G 24003,100
D4 Pristine 16G 2400
D4 Pristine 4G 2400235
D4 Pristine 8G 2400525
Memory Kingmax
D4 4G 2400 Single300
D4 8G 2400 Single600
D3 8G 1600 Single
Memory Apacer
D3 4G 1600 Single320
D4 4G 2400 Single620
D4 8G 2400 Single595
Memory G. Skill
D4 4G 2400 Aegis265
D4 8G 2400 Aegis
D4 8G 3000 Aegis
D4 8G 2400 Ripjaws855
D4 8G 3200 Ripjaws
D4 16G 2400 Ripjaws
D4 16G 2400 Dual1,690
D4 16G 2800 Dual
D4 16G 3000 Dual
D4 16G 3200 Dual
D4 16G 3400 Dual
D4 16G 3600 Dual
D4 32G 2800 Quad
D4 16G 3000 Trident
D4 16G 3200 Trident
D4 16G 4000 Trident Z
Memory Corsair
8GB Single 2400 Vengeance805
32GB DUAL 3200 Vengeance3,600
32GB DUAL 2400 Vengeance3,300
16GB DUAL 3200 Vengeance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *