لیست قیمت رم

Memory Kingston
D3 2G 1600 Kvr98
D3 4G 1600 Kvr210
D4 4G 2400 Kvr310
D4 8G 2400 Kvr610
D4 8G 3000 Predator 
D4 16G 3000 Pradator950

Memory Geil
D3 Pristine 2G 1600 
D3 Pristine 4G 1600 
D3 Pristine 8G 1600 
D4 Evo-X 8G 3200985
D4 Forza 16G 24001,580
D4 Forza 32G 24003,160
D4 Pristine 16G 2400 
D4 Pristine 4G 2400300
D4 Pristine 8G 2400600

Memory Kingmax
D4 4G 2400 Single300
D4 8G 2400 Single600
D3 8G 1600 Single 

Memory Corsair
8GB Single 2400 Vengeance805
32GB DUAL 3200 Vengeance4,100
32GB DUAL 2400 Vengeance3,300
16GB DUAL 3200 Vengeance 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *