لیست قیمت تجهیزات شبکه

ADSL MODEM
D-Link 2740U325Wifi 4port N300-2 Antenna-WPS
TP-Link 8901319Wifi 4port N150-1 Antenna
TP-Link 8961349Wifi 4port N300-2 Antenna-WPS
TP-Link 9960VDSL-Wifi4portN300-2Antenna-WPS
Tenda D301 v2290Wifi 4port N300-2 Antenna-WPS-USB
3G & 4G MODEM
D-Link DWR 932 C E1740Wifi-4G-150mbs-mSD
D-Link DWR 932 D2750Wifi-4G-150mbs-mSD
D-Link DWR 9531590Desktop-Wifi-AC1200-2 Antenna-4G-L
TP-Link M7300Wifi-4G-150mbs-mSD
TP-Link Archer MR2001615Desktop-Wifi-AC750-2antenna-4G-L
SWITCH
D-Link DES 1005A1025port 10-100
D-Link DES 1008A1228port 10-100
D-Link DES 1008C1288port 10-100
D-Link DES 1016D48516port 10-100
D-Link DGS 1005A2055port Gigabit
D-Link DGS 1052595port Gigabit
D-Link DGS 1083758port Gigabit
D-Link DGS 1016D102016port Gigabit
D-Link DGS 1024A129824port Gigabit
TP-Link SG1005D2205port Gigabit
TP-Link SG1024D153024port Gigabit
Tenda SG1055port Gigabit
Tenda SG1083158port Gigabit
LAN CARD
D-Link DGE 528T130PCI-Gigabit
TP-Link TG-3468122PCI Express-Gigabit
WIRELESS LAN
D-Link DWA 121USB-150mbs
D-Link DWA 12390USB-150mbs
D-Link DWA 125134USB-150mbs
D-Link DWA 131114USB-300mbs
TP-Link WN781ND125PCI.Express-150mbs-1 Antenna
TP-Link WN881ND170PCI-Express-300mbs-2 Antenna
Tenda W311MI79USB-150mbs
Tenda U1125USB-300mbs-1 Antenna
ROUTER
TP-Link WR840N187300mbs-2 Antenna
TP-Link WR845N280300mbs-3 Antenna
Tenda N301162300mbs-2 Antenna
KVM SWITCH
D-Link DKVM-1213382port ps2
D-Link DKVM- 2224602port usb
D-Link DKVM – 4U6454port usb
USB HUB
D-Link DUB-H42254port-USB2-4x fast charge
D-Link DUB-H73167port-USB2-7x fast charge
D-Link DUB-13414port-USB3-روتپادآ نودب
havit HV-H1031094port-USB3-روتپادآ نودب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *