لیست قیمت تجهیزات شبکه

ADL MODEM
D-Link 2740U315Wifi 4port N300-2 Antenna-WPS
TP-Link 8901310Wifi 4port N150-1 Antenna
TP-Link 8961335Wifi 4port N300-2 Antenna-WPS
TP-Link 9960330VDSL-Wifi4port N300-2Antenna-WPS
Tenda D301 v2290Wifi 4port N300-2 Antenna-WPS-USB
3G & 4G MODEM
D-Link DWR 932 C E1740Wifi-4G-150mbs-mSD
D-Link DWR 932 D2750Wifi-4G-150mbs-mSD
D-Link DWR 9531550Desktop-Wifi-AC1200-2 Antenna-4G-L
TP-Link M7300Wifi-4G-150mbs-mSD
TP-Link Archer MR2001450Desktop-Wifi-AC750-2antenna-4G-L
SWITCH
D-Link DES 1005A1025port 10-100
D-Link DES 1008A1228port 10-100
D-Link DES 1008C1288port 10-100
D-Link DES 1016D48016port 10-100
D-Link DGS 1005A2055port Gigabit
D-Link DGS 1052595port Gigabit
D-Link DGS 1016D101516port Gigabit
D-Link DGS 1024A129824port Gigabit
TP-Link SF1008D8port 10-100
TP-Link SG1005D2205port Gigabit
TP-Link SG1024D153024port Gigabit
Tenda SG1055port Gigabit
Tenda SG1083158port Gigabit
LAN CARD
D-Link DGE 528T130PCI-Gigabit
TP-Link TG-3468117PCI Express-Gigabit
WIRELESS LAN
D-Link DWA 12182USB-150mbs
D-Link DWA 12390USB-150mbs
D-Link DWA 125134USB-150mbs
D-Link DWA 131114USB-300mbs
TP-Link WN781ND125PCI.Express-150mbs-1 Antenna
TP-Link WN881ND170PCI-Express-300mbs-2 Antenna
Tenda W311MI79USB-150mbs
Tenda U1125USB-300mbs-1 Antenna
ROUTER
D-Link DIR 600L150mbs-1 Antenna
D-Link DIR 816311AC750-3 Antenna
TP-Link WR840N187300mbs-2 Antenna
KVM SWITCH
D-Link DKVM-1213382port ps2
D-Link DKVM- 2224602port usb
D-Link DKVM – 4U6744port usb
USB HUB
D-Link DUB-H42254port-USB2-4x fast charge
D-Link DUB-H73167port-USB2-7x fast charge
D-Link DUB-13414port-USB3
havit HV-H1031094port-USB3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *