لیست قیمت تجهیزات اداری

SCANER
Canon lide1201095A4-2400×4800
Canon lide2201195A4-4800×4800
پرینتر تک کاره لیزری سیاه وسفید
HP M12W1480A4-600×600-8m-18ppm-wifi
HP M402N2990A4-1200×1200-128m-40ppm-Lan
HP M402DNE3640A4-1200×1200-256m-38ppm-Lan-Dup
HP P20352980A4-600×600-16m-30ppm-Parallel
Canon 60301410A4-600×600-32m-18ppm-USB2-یکشم
Canon 6230DWA4-600×600-64m-25ppm-Lan-wifi-Dup
پرینتر سه کاره لیزری سیاه وسفید
HP M130 A1570A4-600×600-128m-22ppm
HP M130 NW1610A4-600×600-256m-22ppm-wifi-Lan
HP M26A2300A4-600×600-128m-18ppm
HP M26NW2425A4-600×600-128m-18ppm-wifi-Lan
پرینتر چهار کاره لیزری سیاه وسفید
HP M130 FN1990A4-600×600-256m-22ppm-Lan-RJ45
HP M130 FW2310A4-600×600-256m-22ppm-wifi-lan-RJ45
کارتریج
HP 35A,49A,85A95طرح
HP 12A,83A95طرح
HP 79A,80A,05A115طرح
Canon 725A,71295طرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *