نمایش 5 نتیحه

 • پاور تسکو TP 570W

  • پاور TP 570W تک پک با کابل برق
  • سوکتها استاندارد به منظور به حداقل رساندن اتلاف انرژی
  • دارای کیبل نت با روکش توری برای جلوگیری از پخش شدن داخل کیس
  • وات واقعی : 230 وات
  • جنس و ضخامت ورق : SECC 0.6
  • رنگ قاب : Normal
  • تعداد و نوع فن : 12cm Black Fan
  • همراه با قاب فن Normal Fan Cover
  • تعداد پین :   2Big 4Pin + Small 4 Pin +P4+(20+4) Pin
  • تعداد ساتا : Sata*4
  تومان120,000
 • پاور تسکو TP 620W

  • پاور TP 620W تک پک با کابل برق
  • سوکتها استاندارد به منظور به حداقل رساندن اتلاف انرژی
  • تمامی کابلها دارای کیبل نت با روکش توری برای جلوگیری از پخش شدن داخل کیس
  • وات واقعی : 230 وات
  • جنس و ضخامت ورق : SECC 0.6
  • رنگ قاب : Nickel Shiny
  • تعداد و نوع فن : 12cm LED Blue Fan
  • همراه با قاب فن مخصوص : Special Fan Grill
  • تعداد پین :   2Big 4Pin + Small 4 Pin +P4+(20+4) Pin
  • تعداد ساتا : Sata*4
  تومان140,000
 • پاور تسکو TP 650W

  • پاور TP 650W تک پک با کابل برق
  • سوکتها استاندارد به منظور به حداقل رساندن اتلاف انرژی
  • تمامی کابلها دارای کیبل نت با روکش توری برای جلوگیری از پخش شدن داخل کیس
  • وات واقعی : 250 وات
  • جنس و ضخامت ورق : SECC 0.6
  • رنگ قاب : Nickel Shiny
  • تعداد و نوع فن : 12cm LED Blue Fan
  • همراه با قاب فن مخصوص : Special Fan Grill
  • تعداد پین :   2Big 4Pin + Small 4 Pin +P4+(20+4) Pin
  • تعداد ساتا : Sata*4
  تومان156,000
 • پاور تسکو TP 700W

  • پاور TP 700W تک پک با کابل برق
  • سوکتها استاندارد به منظور به حداقل رساندن اتلاف انرژی
  • تمامی کابلها دارای کیبل نت با روکش توری برای جلوگیری از پخش شدن داخل کیس
  • دارای استاندارد CE اروپا
  • وات واقعی : 350 وات
  • جنس و ضخامت ورق : SECC 0.6
  • رنگ قاب : Nickel Shiny
  • تعداد و نوع فن : 12cm LED Blue Fan
  • همراه با قاب فن Special Fan Grill
  • تعداد پین :   2Big 4Pin + 1*Small 4 Pin +1*4+4Pin+1*6Pin+(20+4)Pin+Big 4Pin
  • تعداد ساتا : Sata*4
  تومان232,000
 • پاور تسکو TP 800W

  • پاور TP 800W تک پک با کابل برق
  • سوکتها استاندارد به منظور به حداقل رساندن اتلاف انرژی
  • تمامی کابلها دارای کیبل نت با روکش توری برای جلوگیری از پخش شدن داخل کیس
  • دارای استاندارد CE اروپا
  • وات واقعی : 450 وات
  • جنس و ضخامت ورق : SECC 0.6
  • رنگ قاب : Nickel Shiny
  • تعداد و نوع فن : 12cm LED Blue Fan
  • همراه با قاب فن Special Fan Grill
  • تعداد پین :   2Big 4Pin + 1*Small 4 Pin +1*4+4Pin+1*6Pin+(20+4)Pin+Big 4Pin
  • تعداد ساتا : Sata*4
  تومان424,000