نمایش 8 نتیحه

 • مودم ADSL-224 دی لینک

  •  رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN¡ پورت RJ-11¡ پورت RJ-45 WAN/LAN
  •  کيفيت خدمات (QoS): دارد
  •  تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
  تومان346,000
 • مودم ADSL-2730U دی لینک

  •  رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11
  •  کيفيت خدمات (QoS): دارد
  •  تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
  تومان230,000
 • مودم ADSL-2740U دی لینک

  •  رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN¡ پورت RJ-11
  •  کيفيت خدمات (QoS): دارد
  •  تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
  تومان260,000
 • مودم ADSL-2750U دی لینک

  •  رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN¡ پورت RJ-11¡ پورت USB¡ پورت RJ-45 WAN/LAN
  •  کيفيت خدمات (QoS): دارد
  •  تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
  تومان260,000
 • مودم ADSL-2790U دی لینک

  •  رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB، پورت RJ-45 WAN/LAN
  •  کيفيت خدمات (QoS): دارد
  •  تعداد پورت اترنت RJ-45: سه عدد
  تومان280,000
 • مودم ADSL-2877AL دی لینک

  •  رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN¡ پورت RJ-11¡ پورت RJ-45 WAN/LAN
  •  کيفيت خدمات (QoS): دارد
  •  تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
  تومان290,000
 • مودم ADSL-2890AL دی لینک

  •  رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN¡ پورت RJ-11¡ پورت USB
  •  کيفيت خدمات (QoS): دارد
  •  تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
  تومان1,200,000
 • مودم ADSL-DSL-2520U/EC دی لینک

  •  رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN¡ پورت RJ-11¡ پورت USB
  •  تعداد پورت اترنت RJ-45: يک عدد
  •  تعداد پورت USB: يک عدد
  تومان44,000