دی وی دی رایتر اکسترنال LG
محصول

ویژگی های محصول:

 • تکنولوژی درایو :  DVD / CD
 • نوع :  اکسترنال
 • رابط :  USB 2.0
 • سرعت خواندن دی وی دی :  8x
 • سرعت خواندن سی دی :  24x
 • سرعت نوشتن دی وی دی :  8x
 • سرعت نوشتن سی دی :  24x
 • میزان حافظه بافر :  0.75 مگابایت
 • زمان دسترسی دی وی دی :  167 میلی ثانیه
 • زمان دسترسی سی دی :  139 میلی ثانیه

ادامه مطلب

دی وی دی رایتر اکسترنال Liteon
محصول

ویژگی های محصول:

 • تکنولوژی درایو :  DVD / CD
 • نوع :  اکسترنال
 • رابط :  USB 2.0
 • سرعت خواندن دی وی دی :  8x
 • سرعت خواندن سی دی :  24x
 • سرعت نوشتن دی وی دی :  8x
 • سرعت نوشتن سی دی :  24x
 • میزان حافظه بافر :  750 کیلوبایت

ادامه مطلب

دی وی دی رایتر اکسترنال Asus
محصول

ویژگی های محصول:

 • تکنولوژی درایو :  DVD / CD
 • نوع :  اکسترنال
 • رابط :  USB 2.0
 • سرعت خواندن دی وی دی :  8x
 • سرعت خواندن سی دی :  24x
 • سرعت نوشتن دی وی دی :  8x
 • سرعت نوشتن سی دی :  24x
 • زمان دسترسی دی وی دی :  160 میلی ثانیه
 • زمان دسترسی سی دی :  160 میلی ثانیه

ادامه مطلب

دی وی دی رایتر اینترنال Liteon
محصول

ویژگی های محصول:

 • تکنولوژی درایو :  DVD / CD
 • نوع :  اینترنال
 • رابط :  SATA
 • سرعت خواندن دی وی دی :  16X
 • سرعت خواندن سی دی :  48X
 • سرعت نوشتن دی وی دی :  24X
 • سرعت نوشتن سی دی :  48X
 • زمان دسترسی دی وی دی :  200 میلی ثانیه
 • زمان دسترسی سی دی :  140 میلی ثانیه

ادامه مطلب

دی وی دی رایتر اینترنال LG
محصول

ویژگی های محصول:

 • تکنولوژی درایو :  DVD / CD
 • نوع :  اینترنال
 • رابط :  SATA
 • سرعت خواندن دی وی دی :  16x
 • سرعت خواندن سی دی :  48x
 • سرعت نوشتن دی وی دی :  16x
 • سرعت نوشتن سی دی :  48x
 • میزان حافظه بافر :  0.5 مگابایت
 • زمان دسترسی دی وی دی :  270 میلی ثانیه
 • زمان دسترسی سی دی :  125 میلی ثانیه

ادامه مطلب

دی وی دی رایتر اینترنال Asus
محصول

ویژگی های محصول:

 • تکنولوژی درایو :  DVD / CD
 • نوع :  اینترنال
 • رابط :  SATA
 • سرعت خواندن دی وی دی :  16x
 • سرعت خواندن سی دی :  48x
 • سرعت نوشتن دی وی دی :  24x
 • سرعت نوشتن سی دی :  48x
 • زمان دسترسی دی وی دی :  145 میلی ثانیه
 • زمان دسترسی سی دی :  125 میلی ثانیه

ادامه مطلب